Select Page

O společnosti

Datová analytika

Microsoft azure

Microsoft M365

MS AI a Copilot family

Vývoj SW

Vytváříme prostředí kde svět IT a uživatelů jsou pro vás klíčové. Všichni si tak užijí život naplno.

Specializujeme se na komplexní služby pro menší a střední firmy, především správu sítí, konzultace, prodej hardware, software a vývoj řešení na míru v oboru informačních a komunikačních technologií. Zastáváme názor, že nejlepším partnerem pro menší firmu je firma podobné velikosti, především díky vzájemné flexibilitě a podobným mechanismům vnitřních procesů.

Odborníků a více je v ČR. Počet se stále navyšuje

%

Počet společností, které budou investovat do rozvoje digitalizace

Odhaduje se, že množství dat generovaných zařízeními IoT dosáhne v roce 2025

Konzultační služby v ICT

Naše firma představuje pevný a spolehlivý základ pro poskytování IT služeb zaměřených na podnikové klienty různých velikostí, od menších podniků až po velké korporace. Nabízíme vám přístup k našim kvalifikovaným odborníkům, kteří jsou připraveni zajistit efektivní správu vašich služeb, infrastruktury, poskytnout technickou podporu a profesionální poradenství. Jako dlouholetí partneři společnosti Microsoft máme zkušenosti s širokým spektrem produktů a technologií dostupných na trhu.

 

 

Microsoft Azure Cloud

Azure Cloud také poskytuje rozšířenou podporu pro nasazení webových a cloudových aplikací a služeb. Můžete využít Azure Cloud Services pro udržení dostupnosti vašich aplikací a přesměrování provozu z problémových instancí na ty, které fungují hladce. Vaše aplikace jsou podpořeny průmyslově vedoucí úrovní dohody o úrovni služeb (SLA) 99,95 %.

Microsoft M365 Služby

Microsoft 365 nabízí širokou škálu služeb a aplikací v rámci M365 prostředí. Zde je přehled některých klíčových služeb: Microsoft Teams, Office, OneDrive, Exchange, SharePoint, Visio, OneNote, Defender, Endpoint Manager.
Microsoft 365 také zahrnuje nástroje a služby, jako jsou Advanced Threat AnalyticsBookings pro plánování schůzek.

Analytické činnosti

Analytické služby v rámci Microsoft 365 zahrnují řadu procesů a nástrojů, které pomáhají firmám přecházet do cloudového prostředí. Zde je několik klíčových služeb. Identifikace a popis Procesů v organizaci. Analýza Stávajícího Prostředí s cílem definovat  migraci do M365. Integrace různých aplikací a služeb M365 s existujícími systémy

Informace o společnostech a kvalita dat

Informace o společnostech

Veřejně dostupné zdroje o společnostech jsou klíčové pro datovou analytiku, protože poskytují cenné informace, které mohou být využity pro různé analýzy a rozhodovací procesy. Pro efektivní využití těchto zdrojů v datové analytice je máme důležitý přehled v oblastech jako je statistika, práce s databázemi, programování, Master Data Management a vizualizace dat. 

Kvalita dat

Pojem “kvalita dat” v analýze dat se týká různých aspektů dat, které určují jejich vhodnost pro zamýšlené použití. Kvalitní data by měla správně reprezentovat skutečnost, ke které se vztahují, a být vhodná pro rozhodování a plánování. Mezi klíčové charakteristiky, které definují kvalitu dat jsou například Úplnost, Shoda, Konzistence, Aktuálnost Unikátnost/Duplikace a Integrita dat.

Master Data Managment

Master Data Management” (MDM) v analýze dat je metoda, která se zaměřuje na definování, správu a udržování klíčových kmenových dat organizace. Cílem MDM je zajistit, aby byla data konzistentní, spolehlivá a dostupná napříč celou firemní infrastrukturou. Zde jsou některé klíčové aspekty MDM: Integrita a Kvalita Dat, Jednotnost Dat, Správa Dat, Čištění Dat, Integrace Dat

API a Integrace

V analýze dat se k propojení různých aplikací a systémů integruje prostřednictvím rozhraní API pro plynulý přenos dat. Jedná se o zásadní část pro moderní datovou analytiku, protože umožňují rychlou a spolehlivou výměnu dat, což je klíčové pro informované rozhodování založené na datech. Využití API může vést k lepší optimalizaci procesů a zlepšení například vašeho servisu.

Zpracování registrů

Pojem “Zpracování veřejných registrů” v analýze dat se týká procesu sběru, čištění, integrace a analýzy dat získaných z veřejně dostupných registrů, jako jsou například obchodní rejstříky, soudní evidence, registrech nemovitostí, a dalších. Tato data mohou poskytovat cenné informace pro různé analýzy, jako je hodnocení trhu, sledování konkurence, nebo analýza trendů.

Data Profiling

V analýze dat je proces, který se zaměřuje na pochopení struktury, obsahu a kvality datových sad. Jedná se o soubor technik, které pomáhají analytikům získat přehled o stavu dat a identifikovat potenciální problémy, jako jsou nekonzistence, chybějící hodnoty nebo anomálie v datech. Aktivity s data profilingem jsou Analýza Struktury, Analýza Obsahu, Identifikace Anomálií, a Vytváření Metrik Kvality.

Azure AI a MS Copilot

 

Pronájem MS Copilot Studio

MS Copilot Studio je platforma od Microsoftu, která umožňuje uživatelům vytvářet vlastní AI kopiloty pro Microsoft 365. Nabízíme jednu propojenou platformu, kde vám můžeme navrhnout a přizpůsobit si vlastního kopilota. Copilot Studio je také uznáván předními analytiky v oboru a podporuje odpovědné využívání umělé inteligence.

Integrace Azure AI

Integrace Azure AI umožňuje vývojářům a organizacím začlenit pokročilé umělé inteligence do jejich aplikací a pracovních postupů. Azure AI nabízí širokou škálu služeb. AI Inteligentní Dokumenty, Azure AI Search, Azure OpenAI, Bot Service, Analýza dokumentů a dalších skvělých řešení. Azure AI také podporuje například integraci s automatizovanými nástroji.

Integrace v M365

Integrace v Microsoft 365 (M365) a Copilot for Office přináší nový rozměr produktivity a kreativity do běžně používaných aplikací. Copilot je integrován přímo do aplikací Microsoft 365. Tato integrace umožňuje uživatelům využívat pokročilé funkce umělé inteligence pro zvýšení efektivity práce, například při psaní textů, analýze dat, tvorbě prezentací nebo správě e-mailů.

Microsoft Loop: Sdílení hostů

Sdílení hostů B2B (Business-to-Business) pro pracovní prostory, stránky a komponenty smyčky bude brzy k dispozici v souladu se zásadami správce. Pokud je nakonfigurovaná, umožní to sdílení pracovních prostorů, stránek a komponent smyčky s...

read more

Vždy se žeňte za vizí, ne za penězi. Peníze Vás začnou sledovat samy.

Tony Hsieh, podnikatel, majitel společnosti Zappos2.

Neexistuje žádná věc jako ‘Ta pravá chvíle’.

Kevin Plank, zakladatel a majitel značky UnderArmour

Dělat, co máš rád, znamená být svobodný. Mít rád, co děláš, znamená být šťastný.

Každý je génius, ale pokud budete posuzovat rybu podle její schopnosti vylézt na strom, bude celý svůj život žít s vědomím, že je neschopná.

Albert Einstein

Být šťastný neznamená, že je všechno perfektní. Znamená to, že ses rozhodl užívat si života i přes všechny jeho nedokonalosti.

Sidlo spolecnosti